Wat is TechExplore24?

TechExplore24 is de naam van één van de regionale subsidieprojecten van Sterk Techniekonderwijs. De PO- en VO-scholen, mbo-opleidingen, het bedrijfsleven en gemeenten slaan de handen gezamenlijk ineen om een sterk aanbod van techniek

onderwijs te genereren in Rivierenland, waar jongeren kunnen ontdekken, oriënteren, leren en werken in de techniek.

Doel: Meer technisch geschoold personeel voor de regio.

Speerpunten

1

Realiseren van een kwalitatief goed onderwijsaanbod voor de techniekketen in samenwerking met het bedrijfsleven.

2

Opzetten en inrichten van hotspots als inspirerende ervaar- experimenteer en leeromgeving voor de techniekketen.

3

Professionaliseren van VO- en mbo docenten.

4

Bevorderen van de instroom en doorstroom van leerlingen in de techniekketen.

Regio TechExplore24

regio

Route TechExplore24

route

Doorzoek de website