School & Jobs

Aan het eind van de derde klas gaan driehonderd vmbo-leerlingen van het Van Lodenstein College, Helicon en Pantarijn voor hun loopbaanoriëntatie en studiekeuze in kleine groepjes van één tot vijf leerlingen op bezoek bij ruim zeventig bedrijven met circa veertig begeleiders (www.school-jobs.nl).

 

Leerlingen kiezen uit de ‘100 beroepenlijst’ hun voorkeur en de projectorganisatie zoekt hier een te bezoeken bedrijf bij in Neder-Betuwe of omgeving.

 

In mentorlessen bereiden leerlingen zich voor op het bezoek door meer informatie over het beroep, bedrijf of vervolgopleiding op te zoeken en hierover vragen te formuleren. Dit gebeurt onder leiding van hun mentor/coach en is een stap in het proces om een passende keuze te maken. In het najaar gaan dezelfde, dan vierdejaars leerlingen, via een volgende beroepskeuze opnieuw op bedrijfsbezoek voor hun tweede ervaring. (Schooljobs.nl)

 

Vanuit de bedrijfsbezoeken vinden leerlingen betere stageadressen, krijgen een beter beeld van hun wensberoep in een bedrijfsmatige omgeving en een verbeterde onderbouwing van hun vervolgopleidingkeuze. De mentoren en andere (docenten)begeleiders zien hun leerlingen in andere omgevingen en dat helpt bij hun professionalisering. Daarnaast krijgen ze meer inzicht in de hedendaagse praktijk bij meer bedrijven.

 

De drie vo-scholen en Ondernemers vereniging Neder-Betuwe (OVNB) werken hierin nauw samen bij hun ambitie om aangeboden opleidingen en schoolactiviteiten beter bij de arbeidsmarktvraag aan te laten sluiten. Zo verbetert het lokale aanbod en dit bevordert de onderwijskwaliteit en zorgt het voor blijvende, beter passende uitstroom naar het plaatselijke beroepenveld.

Doorzoek de website